Актуални агро новини.Патогенна инфлуенца- мерки за безопастност в Благоевградско.

Без случаи на патогенна инфлуенца в Благоевградско. Въпреки това от Областната дирекция по безопасност на храните започват информационна кампания. Предвидени са брошури, които да бъдат раздадени на фермерите и срещи с експерти.

Констатацията, че в региона на Благоевград няма заболели птици беше направена на заседание на Областната епизоотична комисия. Въпреки това препоръката към фермерите е, да наблюдават животните и да не допускат прелетни патици и гъски, които често през зимата търсят убежище и храна.

"Птиците трябва да се държат затворени, да не са в контакт с външни хора, контакта с диви птици да се сведе до минимум,  а този минимум може да се сведе единствено фуража като се затвори в едно помещение да не може да се стига до него“, коментира д-р Атанас Григоров , началник отдел „Опазване на животните, ОДБХ- Благоевград.

Автор: Снежана Любенова