Актуални агро новини.Първите за сезона малки белочели гъски край Бургас.

Първите за сезона малки белочели гъски могат да бъдат наблюдавани край Бургас. Това установи екип на БДЗП. Двойка възрастни птици бяха наблюдавани да се хранят в нива в Натура 2000 зоната „Атанасовско езеро“ заедно с 3500 големи белочели гъски и 15 червеногуши гъски.  Малката белочела гъска и червеногушата гъска са световно застрашени видове.

Въпреки заповедта на Министерството на земеделието и храните за спиране на лова на птици в цялата страна , регистрирахме масов лов на диви гъски в района на Бургаските езера, коментират от дружеството. Десетки ловци бяха наблюдавани да ловуват гъски в района на Бургаско езеро и Атанасовско езеро, допълниха още те.

Предприетите от министерството мерки целят намаляване на потенциалната опасност  от установения в страната птичи вирус. Преследването на гъските и намаляването  на достъпа им до храна вследствие на лов допринасят за отслабването на птиците и потенциално за увеличаване на разпространението на вируса, който се развива при по-слабите и недохранени птици. Огромни са и рисковете за предаване и разпространение на вируса при докосване и обработка на убити птици. 

„Надяваме се, на засилен контрол от страна на контролиращите органи и на съдействие от страна на добросъвестни ловци за спазване на текущата забрана. Убедени сме, че ограничаването на разпространеното на птичия грип е в интерес не само на производителите на птиче месо, но и на ловците. Вирусът може да нанесе огромни щети на дивеча и на практика да ликвидира ловните птици отглеждани във дивечовъдните стопанства“, коментират от БДЗП.