Актуални агро новини.Свиневъдството се преструктурира към преработвателни предприятия.

Свиневъдния сектор у нас продължава да се преструктурира главно в корпоративни предприятия, процес подтикнат от повишеното търсене на месни суб-продукти и деликатеси, казват от Центъра за аграрно развитие. Все още обаче се запазва относително високият дял на вносните свински меса използвани в месопреработвателния сектор. 

През 2016 година около 63% от суровините, които използват месопреработвателните предприятия са внос от чужбина, главно нискокачествени продукти от Дания, Холандия и Германия. Общата сума на вносните месни суровини и продукти възлиза на малко над 508 млн.лв, което в сравнение с обемът от близо 720 млн.лв. за 2015-а година е сериозно намаление.

Тенденцията за инвестиции в собствени животновъдни стопанства се потвърждава от увеличението за поредна година на броя на отглежданите свине в стопанствата. През 2016 година отглежданите свине у нас наброяват малко над 610 000 глави, при близо 602 000 година по-рано, когато пък бе отчетен ръст от 8,5% спрямо предходната година.

Според официалната статистика за свиневъдството у нас, броят на регистрираните заклани прасета през кланниците към края на 2016 година се увеличава с 3,7% спрямо същия период на миналата година. 

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));