Актуални агро новини.Днес е последният ден за обсъждане на проектозакона за земеделските земи.

Днес, 9 януари 2017г., е последният ден за общественото обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Промените дават право на животновъдите да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение. Те предвиждат още създаването на нов член 37 ж, който да определя условията и реда на кандидатстването. Срокът за за създаване на споразумения за масиви за ползване на пасища, мери и ливади да се сключват и актуализират всяка година до 1 октомври за следващата стопанска година също ще бъде обсъждано. Стопаните ще трябва да декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите, като документите се подават в срок до 31 юли. Утвърдените изменения ще бъдат ясни след разговори с бранша и обществено обсъждане. 

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));