Актуални агро новини.1 милион и 600 хиляди са работните места в птицевъдната индустрия на Съединените щати.

1 милион и 600 хиляди са работните места в птицевъдната индустрия на Съединените щати. Данните са от доклад, публикуван съвместно от Асоциацията на производителите на пилешко месо и яйца, Националната федерация на стопаните на пуйки и на американските яйцепроизводители.

Документът показва какво влияние играе секторът за икономиката на Съединените щати, осигурявайки работни места , заплати и данъци. Всяка година заетите в бранша получават 96 милиарда долара като заплащане, генерират над 440 милиарда оборот и 34 милиарда долара под формата на щатски и федерални данъци.

Докладът разделя сектора на три подкатегории – пилета, пуйки и яйца. В производството на пилешко месо са заети над 1 милион души, заплатите са в размер на 68 милиарда, оборотът е за около 320 милиарда, а вноските в бюджета надхвърлят 24 милиарда.

Отглеждането на пуйки е на второ място -  сповече от 370 хиляди работни места, 20 милиарда за заплати, над 97 милиарда оборот и 7 и половина милиарда долара данъци.
Най-ниски са показателите при яйцата. Тук работните места са 80 хиляди. Заетите получават 5 милиарда долара заплати, генерират 22 милиарда оборот и около 2 милиарда данъци.