Актуални агро новини.Четири розови фламинги са наблюдавани в Бургаските езера през почивните дни.

Сред  ятата на зимуващи водолюбиви птици в района на Бургаските езера бяха разпознати четири розови фламинги, които са редки посетители в България. В момента там могат да се наблюдават и зимуващи гъски. Между ятата на голямата белочела гъска се забелязват и хиляди индивиди на световно застрашената червеногуша гъска. Експерти на БДЗП, работещи в района на Бургаските езера, видяха и първите за сезона две малки белочели гъски.

Наблюденията бяха извършени по време на съвместни проверки на експерти на Българско дружество за защита на птиците и служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за следене на нарушения на Закона за лова и опазването на дивеча и Закона за опазване на биологичното разнообразие. Експертите следяха и за спазването на забраната на Министерството на земеделието и храните за лов на птици на територията на цялата страна.

В посетените места от екологичната мрежа Натура 2000 по време на проверката не са регистрирани нарушения на Закона за лова и опазването на дивеча и Закона за опазване на биологичното разнообразие.

Проверките в защитените зони – Атанасовско езеро, Бургаско езеро , Мандра–Пода и Поморийско езеро ще продължат и през следващите дни, но ще бъдат разширени.  Контрол ще бъде извършен и на други влажни зони в страната, като Дуранкулашкото езеро и района на Шабленското езеро.