Актуални агро новини.Глоби и санкции за близо 150 000 лева наложи РИОСВ- Пазарджик през 2016г..

Глоби и санкции за близо 150 000 лева наложи РИОСВ- Пазарджик през изминалата година. Това сочат обобщените данни от дейността на инспекцията. 1170 планови и извънредни проверки на 997 обекта извършиха експертите през 2016г. За установени нарушения и несъответствия са издадени 550 предписания, съставени са 36 акта, наложена е една текуща месечна санкция и са издадени 43 наказателни постановления в общ размер 146 600 лв. С

Събраните през 2016 г. суми от наложени глоби и санкции са на стойност 109 809 лв. От тези средства – 50 420 лв. са постъпили в бюджетите на общините, на чиято територия извършват дейност санкционираните субекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности.

Подобрена ефективност на контролната дейност отчита през последната година екоинспекцията в Пазарджик. Въведен е ротационен принцип на работа и денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани. На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени 81 сигнала. Значително е подобрена комуникацията и координацията с другите институции.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));