Актуални агро новини.52,4 млн. лв. за банкови гаранции на бенефициентите във Фонда на фондовете осигури МОСВ.

2,4 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще постъпят във Фонда на фондовете. Средствата ще се използват за предоставяне на банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“. Това предвижда финансовото споразумение, което беше подписано от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и изпълнителните директори на ФМФИБ Валери Белчев и Илия Караниколов.

„Споразумението е много важно за сектор „Отпадъци“ , за да постигнем националните политики. Предстои привличане на частен капитал. Надяваме се, тези 52,4 млн.лв. да бъдат умножени по пет“, заяви министър Василева.

До три месеца месеца ще стартират пазарните консултации на параметрите на финансовия инструмент, коментира Илия Караниколов. След успешна тръжна процедура за избор на финансови посредници, се очаква до края на годината да бъдат подписани и първите договори с крайните получатели.

Със средствата ще се гарантират кредити на бенефициенти за изграждане на центрове за повторна употреба и купуване на техника и съоръжения за тях, както и за други пазарно устойчиви проекти. Бенефициенти могат да бъдат общини, частни фирми, държавни предприятия и сдружения с нестопанска цел. Целта е да компенсира недостига на публични финансови ресурси за инвестиции.

Основен резултат от прилагането на финансовия инструмент се очаква да бъде намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.

Планира се на ниво ФМФИБ или на ниво финансови посредници да се постигне ефектът на лоста и да се привлече частен капитал.  Очаква се чрез този ефект да  се постигне съотношение на средствата от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че на разположение на крайните получатели  ще има над 250 млн. лв.