Актуални агро новини.За първи път в историята на ЕС износът на мека пшеница през настоящата стопанска година е по-малък от предходния отчетен период.

За първи път в историята на Европейския съюз износът на мека пшеница през настоящата стопанска година е по-малък от предходния отчетен период. До 20 декември 2016-та са били изнесени близо 12 милиона тона за трети страни.

Към същата дата на 2015-та количеството е било с няколко стотин хиляди тона по-голямо. Тогава износът е започнал слабо, но от средата на октомври 2015-та за трети страни седмично са били доставяни по 650 хиляди тона. През настоящата стопанска година е обратното – тя стартира успешно, но количествата намаляват.

След средата на октомври миналата година износът е паднал до 425 хиляди тона на седмица. Според експертите в Европейската комисия, това е отражение на слабата реколта в страните-членки. Анализи сочат, че за цялата стопанска година експортът на мека пшеница няма да надхвърли 24 милиона тона, след 31 милиона и половина през миналата година.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));