Актуални агро новини.Българска Асоциация Биопродукти внесе становище във връзка с предлаганите промени в ЗСПЗЗ.

БАБ входира в МЗХ своето становище относно предлаганите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В него се предлага удължаване на сроковете за сключване на споразумения за настоящата стопанска година не само за пасищата и ливадите, а и за трайните насаждения. По принцип с предлаганите промени се премахва забраната за сключване  на споразумения както за постоянно затревените площи, така и за трайните насаждения. В преходни и заключителни разпоредби обаче е даден възможност за удължаване на сроковете за споразумения единствено за пасищата и ливадите. Това поставя в невъзможност ползвателите на трайни насаждения със сключени дългогодишни ангажименти по ПРСР, в чиито масиви има бели петна или общински пътища, да сключат споразумения и да придобият правно основание, така че да могат да очертаят имотите си презнастоящата година.

БАБ предлага да бъде добавена възможност за сключване на споразумения за стопанската 2016-2017 г. и за трайните насаждения, за да не бъдат прекратявани поети ангажименти от биопроизводители.

Становището ще бъде внесено и в Народното събрание, където предстои да се гледа законопроекта.

Вижте документа в прикачения файл...

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));