Актуални агро новини.Предстои обществено обсъждане на доклад за добив на инертни материали от река Дунав.

Предстои обществено обсъждане на доклад по ОВОС на инвестиционно предложение за добив на инертни материали от река Дунав. Това съобщава Регионалната инспекция по околната среда и водите- Русе. Добивът на пясък и чакъл от наносните отложения в руслото в района на с. Бабово. Възложител на инвестиционното предложение е Софийска фирма.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 16.01.2017 г. от 11.00 часа в читалищната зала на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе.

Докладът за ОВОС и неговите приложения са на разположение на обществеността всеки работен ден в Община Сливо поле, Кметство село Бабово, Кметство село Ряхово, Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе, Министерството на околната среда и водите и при възложителя.

Писмени становища по инвестиционното предложение могат да се представят в Община Сливо поле , Кметство село Бабово, Кметство село Ряхово, Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе и Министерството на околната среда и водите, както и на срещата за обществено обсъждане.