Актуални агро новини.Близо 10 милиона тона месо са били произведени в Русия през 2016 година.

Близо 10 милиона тона месо са били произведени в Русия през 2016 година. Това са  близо 5 процента повече от 2015-та, сочат прогнозни изчисления на експерти. Най-голям ръст е отчетен при производството на свинско месо, което се е увеличило с 9 на сто до над 3 милиона тона.

С малко по-бавни темпове, отколкото през предишните години, е нараснало производството на пилешко месо – с 3 процента до около 5 милиона тона.
Единствено при говеждото има лек спад. През миналата година от кланиците са излезли близо 1,7 милиона тона. Според експертите причината е, че много от по-малките стопанства са прекратили дейността си.

Анализаторите са на мнение, че заради продължаващия ръст в производството, както и заради промяната на консуматорските нагласи в полза на свинското и пилешкото , , вносът на месо ще продължава да намалява. За 2016-та от всички видове месо са били внесени само 1 милион тона, около една десета от местното производство.

Половината от това количество се пада на говеждото, следват свинското с 30 процента и пилешкото с 20 на сто. Основен доставчик е Бразилия, откъдето Русия си набавя почти половината внос. Вторият най-голям вносител е Беларус с 28 процента, следва Парагвай с 9 на сто.

Освен ръст в производството, Федерацията отбелязва и покачване на износа на месо. През 2016 година експортът е бил в размер на 170 хиляди тона, двойно повече от година по-рано. 40 процента от доставките са били предназначени за страните от Евразийския икономически съюз, а една трета е била доставена в източните региони на Украйна.