Актуални агро новини.ИАГ подписа меморандум за партньорство с велосипедните организации в областта на планинското колоездене.

Меморандум за сътрудничество във всички форми на опазване на природата в горските територии подписаха днес инж. Тони Кръстев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и представители на 13 велосипедни организации в областта на планинското колоездене в България. С подписването на документа се дава начало на диалог и съвместна работа, която да доведе до регламентирането на определените от велосипедистите трасета, които се намират в горски територии. Меморандумът определя и ангажиментите за тяхното поддържане и обозначаване със съответната маркировка и указателни табели.

„С инициативата Изпълнителна агенция по горите декларира своето желание за съвместни дейности и диалог с Вашите организации, което е част от една цялостна политика на ведомството за партньорство и обща работа с всички заинтересовани страни с цел максимално опазване на горските територии, каза инж. Тони Кръстев при подписването на Меморандума. „След като бъдат регламентирани, веломаршрутите ще бъдат достъпни на електронната страница на Агенцията. Това от една страна ще облекчи достъпа на велотуристите до горите, а от друга ще допринесе за координирането на отношенията между различните групи, които посещават горските територии“ , допълни той.

Представителите на велоорганизациите поеха ангажимент да сътрудничат на Агенцията във всички форми на опазване на природата в горските територии и да подават своевременно сигнали за всички забелязани нарушения в българските гори.