Актуални агро новини.Започна тазгодишното преброяване на зимуващите водолюбиви птици.

Започна тазгодишното преброяване на зимуващите водолюбиви птици. То ще продължи до 15 януари. Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Вече са стартирали посещенията на всички големи водоеми в страната. Над 200 са влажните знони, включително и Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици.

„Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са язовир “Тополница”, рибарниците край с. Звъничево и с. Бошуля , микроязовири и поречието на река Марица. Във водоемите, разположени в близост и северно от реката, в язовир „Тополница”, в микроязовири край селата Карабунар и Лесичово и във водоемите на ВЕЦ”Алеко” ще бъдат изброени зимуващите там водолюбиви птици“, казват от РИОСВ- Пазарджик. В акцията ще участват експерти и специалисти от РИОСВ-Пазарджик, съвместно с екипи на СНЦ“Зелени Балкани” и Българско дружество за защита на птиците. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”. В същия период ще бъдат преброени пернатите и в почти всички европейски страни и страните от Африка.