Актуални агро новини.Аграрната комисия в ЕП ще обсъжда ОСП.

Бъдещето на Общата селскостопанска политика ще бъде основната тема в дейността на Аграрната комисия в Европейския парламент през тази година. В центъра на обсъжданията е предложението на Европейската комисия за намаляване на бюрокрацията и опростяването на Общата селскостопанска политика. Дискусиите по този въпрос вероятно ще продължат до септември.

Както е известно, през февруари Европейската комисия ще започне обществено обсъждане на бъдещата Обща селскостопанска политика. В дебатите могат да се включат всички заинтересовани лица, сдружения, както и неправителствени организации. Според евродепутати тази форма на комуникация между Брюксел и обществеността, провеждана чрез онлайн-въпросници, придобива все по-голяма важност и влияе непосредствено на работата на Комисията. Затова членовете на Агрокомисията призовават за масово участие в допитването. През есента първоначалните резултати ще бъдат обобщени.

Други теми в работата на Земеделската комисия в Европейския парламент са свързани с позицията на фермерите в търговията със селскостопански продукти, промените в биорегламента , както и споразуменията за свободна търговия с Канада и Съединените щати.