Актуални агро новини.Извършва се преброяване на домашните птици в област Шумен до 1 февруари.

Извършва се преброяване на домашните птици в област Шумен до 1 февруари. Това бе решено от областната епизоотична комисия с председател зам.- областния управител Петко Шаренков , предаде „Фокус“. На срещата бяха приети мерки за борба с грипа по птиците на територията на областта. От Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) ще извършват проверки за наличие на болни или умрели диви птици. В проверките ще се включат и представители на орнитоложки дружества, ловно-рибарски дружества и членове на държавни лесничейства.

Ще се извършва постоянен ветеринарно-медицински контрол, осигурен е и дежурен денонощен телефон за приемане на сигнали за повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици. Собствениците на птицевъдни обекти трябва да засилят мерките за биосигурност и дезинфекция.

Забранява се продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари и провеждането на изложби или каквито и да е било събирания на птици на територията на областта.

Д-р Емил Илиев от ОДБХ информира, че на територията на област Шумен няма установено огнище на грипа. От кметовете на общините ще се изиска информация за определяне на места за загробване. В страната има потвърдени 50 огнища на инфлуенца по птиците.