Актуални агро новини.Ръст в използваната земеделска земя през миналата година.

Наблюдава се увеличение с 0.2% в използването на земеделска площ през 2016г., научаваме от доклада на министерството на земеделието и храните.

5 021 412 ха са били площите през изминалата година, което е 45.2% от общата площ на страната. Година по-рано (2015г.)  площите са били 5 011 494 ха. За сравнение през 2014г. използваните земеделски площи са били 4 995 111 ха.

От използваната земеделска земя обработваемата за миналата година е 3 480 991 ха, което е 69.3% от използваната земя, а година по-рано тя е била с 0.4% по-малко и е възлизала на 3 493 688 ха.

Увеличение с 5.6% на засетите с пшеница площи се наблюдава през 2016г. С 4,3% повече са и площите засети със слънчоглед. Намаление обаче има при площите с ечемик- с 12,1% и царевица с 10,6%.

При пшеницата площите са били 1 215 684 ха, което е 34.9% от общата обработваема земя на територията на страната , се посочва в доклада.  Площите с ечемик са 168 244 ха. Това е 4,8% от общите обработваеми земи. Царевица е засята на 468 762 ха, а слънчоглед на 887 845 ха.

Временните ливади с бобови и житни култури са съответно 105 371 ха и  3 422 ха, като общо  за миналата година бележат ръст от 14.9% спрямо 2015г. Площите с лозя намаляват с 3.1% спрямо предходната година, като засетите с тази култура площи са 52 517 ха.

Овощните насаждение  бележат ръст от 13.3%. 8 222 ха са пък площите със смесени трайни насаждения, при които се отчита спад с  3.5% на годишна база. Необработваемата земя през миналата година е 193 228 ха, като се отчита слаб ръст от един процент спрямо година по-рано.