Актуални агро новини.Европейският съюз може и трябва да се бори ефективно срещу разхищаването на храни.

Европейският съюз може и трябва да се бори ефективно срещу разхищаването на храни.  Все още усилията в тази посока не са достатъчни. Европейската комисия трябва да предприеме по-амбициозни мерки. Това се казва в нов доклад на  Европейската сметна палата. Според документа само две трети от произведените хранителни продукти наистина се консумират, останалата част отива на боклука. Европейската комисия е заложила в своята стратегия до 2030 година този дял да бъде намален наполовина, но според Сметната палата това не е достатъчно. За разлика от Комисията, Европейският парламент си поставя за цел да сведе изхвърляните на сметището храни до 50 процента от сегашните количества с 5 години по-рано. Според Сметната палата това е възможно без въвеждането на нови закони и без допълнителни средства.

Затова от Люксембург призовават Комисията да се погрижи за по-добра координация между вече съществуващите мерки. Разпределянето на храни сред нуждаещи се трябва да бъде улеснено, като се премахнат някои законови изисквания. Директните плащания за фермерите в Европейския съюз не бивало да бъдат обвързани с произведените количества, тъй като това води до излишъци , голяма част, от които се изхвърля, се посочва още в доклада на одиторите.