Актуални агро новини.Нови правила за употребата на антибиотици в животновъдството са в сила в САЩ.

Нови правила за употребата на антибиотици в животновъдството в САЩ. Лекарства, които се използват и в хуманната медицина, вече не бива да се прилагат за ускоряване на растежа.

По-строгите правила се отнасят за животни, продуктите от които са предназначени за консумация от хората. Предписанията на Агенцията за контрол на храните и лекарствата изискват повечето антибиотици, продавани преди това свободно, вече да се получават само срещу рецепта. Това се отнася за лекарства, съдържащи хлортетрациклин, гентамицин, линкомицин, пеницилин, тетрациклин и няколко други. Когато определени препарати, важни за хуманната медицина, се прилагат в животновъдството, това трябва да бъде контролирано от ветеринарни лекари, гласи друго изискване. Производителите на фуражи , съдържащи антибиотици, вече са длъжни да се придържат към писмени предписания за употребата и дозировката им, издадени от ветеринарните власти.