Актуални агро новини.Нов проект за интелигентно земеделие.

Нов, компютърно базиран проект, в услуга на земеделските стопани. Очакванията са високи – иновацията може да реши и най-сериозните проблеми на фермерите. „Интернет за храната и фермата“ предлага широкомащабна платформа за наблюдение и подобряване на състоянието на стопанствата. Проектът ще събира данни от всички етапи на земеделската дейност в растениевъдството и животновъдството. Така фермерите ще могат да получат анализ на ефективността и и рентабилността. Проектът е с бюджет от 30 милиона евро. Според анализатори,  реализацията му ще е от значение и за хранителната индустрия.

Автор: Виктория Вълева

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));