Актуални агро новини.Установено е ново местообитание на планински трипръст кълвач на територията на Национален парк „Рила“.

При теренни наблюдения извършени от екип на ДНП „Рила" беше установено ново местообитание на планински трипръст кълвач. Птицата е забелязана в района на местността „Калдарица", на 2000 м н. в. на територията на Национален парк „Рила" в Парков участък Якоруда. То ще допълни научната информация, която е в изпълнение на извършваните приложните изследвания за „Картиране местообинатията на консервационно значими животни" от Плана за управление на Национален парк „Рила". С него се цели установяването на числеността, трофичните връзки, биологията на размножаване и перспективите за оцеляване на популацията на редки и застрашени видове животни в защитената територия.

ДНП „Рила" планира да извърши допълнителни проучвания на новото местообитание на планински трипръст кълвач, както и на нови потенциални места на разпространение. Планинският трипръст кълвач е включен в Червената книга на България с категория „застрашен".

Разпространението на вида в България е в планините Рила, Пирин, Западни Родопи и Витоша, като числеността варира около 90 и 130 гнездови двойки. В Рила планинския трипръст кълвач се среща в типичните му местобитания, представени от стари иглолистни, предимно смърчови гори с повече отмиращи дървета, като тук е най-високоразположената популация, на надморска височина 1900-2000 м н. в.

 

 

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));