Актуални агро новини.Министър Ивелина Василева открива фотоизложба.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие фотографска изложба, част от проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)”. Проявата стартира днес, 23 януари, от 11 часа, във фоайето на централната сграда на БАН.

Проектът SPA-EcoServices се реализира със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, управлявана от МОСВ.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));