Аграрния съвет" />

Пазарите за селскостопанска продукция и международните търговски споразумения - основните теми на Аграрния съвет - Agro-CONSULTANT.net

Актуални агро новини.Пазарите за селскостопанска продукция и международните търговски споразумения - основните теми на Аграрния съвет. Пазарите за селскостопанска продукция и международните търговски

споразумения са основните теми, които ще разискват земеделските министри от Европейския съюз на първия Аграрен съвет за годината, провеждан в Брюксел под председателството на Малта.

В началото на срещата малтийският министър на земеделието Родерик Галдес представи приоритетите на своята страна в сектора на селското стопанство. Сред тях са преговорите за реформиране на биорегламента, влиянието на земеделието върху климата, както и устойчивото управление на горските масиви в Европейския съюз.

Други теми по време на първия Аграрен съвет са здравето на животните и растенията, както и различните споразумения за свободна търговия, за които Брюксел преговаря с други страни и държавни общности. На първо място са разговорите с Нова Зеландия, за които информира агрокомисарят Фил Хоган.

В последния си доклад относно търговските споразумения Европейската комисия посочва евентуални положителни последици за млечния сектор и за производството на свинско месо в Съюза. В същото време се обръща и внимание на евентуални проблеми при търговията с говеждо месо и ориз , свързани с по-тясното сътрудничество с Нова Зеландия.