Актуални агро новини.13- то издание на изложенията ЕЕ & ВЕ и Save the Planet.

През годините изявата се затвърди като място за популяризиране на нови рентабилни и екологични решения.  На предстоящото 13-то издание ще може да се разгледат различни видове оборудване, което ще представлява интерес за всички инвеститори от селското стопанство.

Кои са акценти на изложението  Save the Planet?

·    Биогазът като източник на електро- и топлоенергия има редица недооценени предимства пред други по-развити у нас ВЕИ като вятър и слънчева енергия и по тази причина секторът има значителен потенциал, който предстои да бъде реализиран през следващите 5 до 10 години. Ще може да се види модерно оборудване за селскостопански инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз.

Системи за покриване на торохранилища, осигурявщи бързо и ефикасно покриване на свободната течна повърхност на открити торохранилища Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци. Машини за обръщане на малки количества компост - често срещан случай в България; машини и системи за механично и механично-биологично обработка на биомаса Оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост Решения за изгаряне на биомаса за получаване на пара. Най-новите законови разпоредби в Германия гласят, че от 1-ви януари се забранява утайките от пречиствателните станции да се използват като тор в селското стопанство. В тази връзка се предлагат решения за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво. Решения за контрол на силни миризми в канализационни помпени станции и в  общинските депа Системи за отопление на оранжерии използвайки геотермални източници; когенерация за оранжерии, мандри, винарни

Паралелните конференции включват теми с практическа насоченост:

Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП От биологични отпадъци към биогаз – добри примери и други

За регистрация кликнете  тук

Лектори ще са експерти от Европейската комисия, Министерството на околната среда и водите,  Европейска инвестиционна банка,  Европейския геотермален съвет, Асоциация на еколозите от общините , Агенция за подпомагане на италианските предприятия в чужбина, холандски специалисти,  Софийска община,  Европейската асоциация за биогаз и др.

Дата на провеждане: 7 - 9 март 2017, София
Организатор:
Виа Експо
Медиен партньор:
 AGRO MEDIA GROUP