Актуални агро новини.Фотографска изложба откри министърът Ивелина Василева.

Фотографска изложба за  дивите местообитания и екосистемните услуги откри  днес в столицата министърът в оставка Ивелина Василева. Експозицията е заснета при проучвания на терен извън мрежата Натура 2000. Дейностите се извършват по проект за картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност у нас.

 „Екипите от учени са извършили проучванията на място, заснели са териториите, както и природните обекти. Тепърва предстои обобщаването на тази информация, както и анализирането, разработването на национални методики на база, на които ще бъде оценена и ползата от екосистемите- говорим за икономически ползи от природните дадености, с които България разполага“, каза Ивелина Василева, министър на околната среда и водите в оставка.

Автор: Данаил Андреев

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));