Актуални агро новини.Реколта от тютюн е изкупена почти на 100%.

Общото количество произведен тютюн у нас за 2015-та година е 15 хиляди и 700 тона – което е спад с около 30%. Такава обаче е тенденцията в цяла Европа. Тазгодишната реколта от тютюн е изкупена почти на 100%.

Ориенталските сортови групи Басми и Кабакулак са изкупени на 98% , а Бърлей – на 99%. Сортът „Вирджиния“ се произвежда от крупни производители на тютюн, които изнасят и могат да си позволят да търсят по-висока цена. Изкупеният тютюн се изплаща на производителите в законовия срок – до 30 дни след предаването на суровината. На места се очертават забавяния в плащането с около 2 месеца, като Националната асоциация на тютюнопроизводителите работи този срок да бъде съкратен.

Автор: Анета Божидарова