Актуални агро новини.Горските стражари към СИДП съставиха 36 акта за седмица.

Горските стражари към Североизточно държавно предприятие са извършили 345 проверки, като са обхванали 39 обекта за добив на дървесина, 47 превозни средства, 131 ловци, 124 физически лица.

Общо 22,62 куб. м незаконно добити дърва за огрев, три каруци, два моторни триона и други инструменти за дърводобив са конфискувани през изминалата седмица. За установените нарушения са съставени 36 акта и 20 констативни протокола.

От тях седем акта и един констативен протокол са съставени от служители на ДЛС „Балчик”. При извършените проверки те са задържали 11,62 куб. м дърва за огрев, две каруци и инструменти за дърводобив.

За незаконната сеч на общо 3 куб. м дърва за огрев служителите на ДГС „Варна” са съставили осем акта и четири констативни протокола. Конфискувани са каруца и моторен трион.

3 куб. м незаконно добита дървесина и моторен трион са задържани и при проверките, извършени на територията на ДГС „Генерал Тошево”. Мобилните контролни екипи на стопанството са съставили четири акта и четири констативни протокола.

Четири акта за незаконна сеч са съставили и горските стражари към ДГС „Нови Пазар”. В обхвата на горското стопанство са конфискувани 3,5 куб. м дърва за огрев.

При обход на територията на ДГС „Търговище” са съставени два констативни протокола за 1,5 куб. м незаконно добита дървесина.

При проверки на служители на ДГС „Провадия” са съставени шест акта по Закона за горите. В рамките на изминалата седмица от ДГС „Суворово” отчитат четири акта и два констативни протокола, от ДЛС „Шерба” – два акта и пет протокола , а от ДЛС „Тервел” – един акт и един протокол.

Засилена остава охраната на местата с висока концентрация на нарушения на територията на всички горски и ловни стопанства към СИДП.