Актуални агро новини.Наложената санкция на завод за целулоза и хартия влезе в сила.

Санкцията от 40 хиляди лева, наложена от РИОСВ – Пловдив на завод за целулоза и хартия в България влезе в сила. Глобата е за нарушение на Закона за опазване на околната среда – неизпълнение на условия, поставени в комплексни разрешителни. Наказателното постановление не е обжалвано.

След множество сигнали за неприятни миризми от завода експерти на РИОСВ – Пловдив извършиха проверки и констатираха нарушения от дружеството на екологичното законодателство. При проверка, извършена през нощта , бе обследвана територията на град Стамболийски, за да се определи разпространението на неприятните миризми. В нея са участвали експерти от екоинспекцията, Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив, както и представители на Общинския съвет в Стамболийски и на дружеството. На място бе констатирана характерна миризма за производството на завода.