Актуални агро новини.До средата на февруари е срокът за плащане на годишни наеми за морски плажове.

До 15 февруари е срокът за плащане на годишни наеми за морски плажове. За това напомнят от Министерството на туризма. „Следва да имате предвид , че съгласно база данни на НСИ – средногодишна инфлация, спрямо предходна година за 2016 г. е (-0.8) и наемните цени по договорите за наем се запазват непроменени спрямо 2016 г.“, напомнят от институцията.

За въпроси и информация за размера на наемните цени, може да се свържете с експерт от Дирекция „Управление на морските плажове“ на тел. 02/ 9046 879 и 02/ 9046 833.

Близо 2 млн. лв. годишно ще получава държавата от новите наематели на плажовете на „Слънчев бряг – север“ и „Несебър – юг“. Сумата нараства общо с около 950 хил. лв. в сравнение с получаваните концесионни възнаграждения за ивиците до този момент. 

Процедурите за отдаване под наем целят гарантиране безпроблемното протичане на летен сезон 2017 г. Съгласно сега действащия Закон за устройството на Черноморското крайбрежие до 31 март министърът на туризма трябва да издаде заповед за обявяване на неохраняемите плажове, за да имат достатъчно време областните управители и кметовете на общини да обезпечат почистването и плажното спасяване на посещаваните плажове, останали без стопанин. Затова се предприемат своевременни действия от Министерството на туризма, тъй като всяко забавяне ще доведе до неудобства за туристите и разходи за държавния и общинските бюджети. Към този момент са приключили четири процедури за отдаване под наем на морски плажове.