Актуални агро новини.Туристическият бранш иска промени в разписанията.

Туристическият бранш скочи срещу така наречената „клиентска сметка”. Според тях допълнителната финансова тежест ще затрудни туроператорите, а крайната услуга за потребителите ще поскъпне. Браншовата асоциация настоява за нов Закон за туризма, чиято регулация да бъде по-добра.

С предложените промени се въвеждат допълнителни защитни инструменти в едно с действащата схема за застраховка. Това ще доведе до поскъпване на туристическата услуга за крайния клиент, без да му осигури по-добра защита., коментират от Асоциацията. Предложените в закона промени предвиждат таксите да се определят от нова структура, управлявана едностранно от държавата. „Въвежда се механизъм, който никъде до момента ние не сме срещнали. Не сме срещали подобна практика за регулация на туроператорската дейност, свързана с т.нар. клиентска сметка, съгласно, която средствата, които се отнасят към доставка на услуги от подизпълнител се отделя в отделна сметка и туроператорът не може да борави с тях“, коментира Байко Байков, предс. на Асоциацията на българските туроператори и туристическите агенции.

Конкретно поскъпването на услугата е свързано с изискването към туроператора за плащане от една страна на застраховка, а от друга на допълнителна вноска към гаранционен фонд. От асоциацията допълниха, че промените са разписани бързо и без диалог с тях. Димитър Попов, развиващ туристически бизнес в Дания изтъкна, че България е революционер в туристическото законодателство. „Такса туроператорска 5000 лв. няма. 5000 лв. според европейските директиви трябва да отговаря на конкретно вложен труд за вписване на някакви регистри , които няма как да бъде 5000 лв. Това е някакъв скрит данък, който продължава да съществува. Сега вече говорим за намаляване 3 500 лв., които пак абсурд, по никакъв начин не съответстват на труда вложен от държавната администрация“, заяви Димитър Попов, член на Асоциацията на българските туроператори и туристическите агенции

Браншовиците допълниха, че готвените промени ще отблъснат младите хора от туристическия бизнес в България. Проектозаконът е в обществено обсъждане до края на месеца. Туристическата асоциация разчита на диалог със следващата държавна администрация.

Автор: Мирела Спасова