Актуални агро новини.Подготовка на проект по ПРСР.

И през тази година се очаква засилен интерес от страна на фермерите към инвестиции от Програмата за развитие на селските райони. Прогнозата е на Българската асоциация на бенефициентите на европейски проекти. Браншовиците имат информация , че земеделските стопани обмислят кои мерки от Програмата са подходящи за тях.

Неправителствената организация дава съвети при подготовката на инвестиционните намерения. „Идеята е просто да се почва от време, да знаят какво искат и как да развиват стопанството, да направят проучване какви машини биха били подходящи, какво оборудване, какви инвестиции биха направили, да се обърнат към множеството консултантски компании, които могат да ги насочат и посъветват по каква мярка, в какви срокове, предварителните срокове какви са, очакваните ползи“, коментира Димитър Конев, председател на Българската асоциация на бенефициентите на европейски проекти.

Приоритетните сектори са свързани с производството на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури. Сред тях е и животновъдството. Ако инвестицията е насочена към тях, шансът за одобрение на проекта е голям, уточниха браншовиците и дадоха пример с множеството малки дворни полеви оранжерии у нас. Такива земеделски стопани са подходящи бенефициенти по подмерките 4.1.2 или 6.1 от ПРСР. „Това са стари, скалъпени с подръчни материали оранжерии, с не толкова качествени материали и когато ние имаме земеделски производител с 500 до 1000 кв. оранжерия,която е достатъчна да изхранва едно семейство да кажем, той спокойно може да се възползва от тези 25 000 евро и да преоборудва оранжерията с модерна система за напояване, да подмени найлона с по-качествен или дори да подсили конструкцията й“, обясни Димитър Конев, председател на Българската асоциация на бенефициентите на европейски проекти.

Другата добра новина е, че банковият сектор вече е отворен за финансиране на европейски проекти, допълниха от браншовата организация. Така големият проблем с финансирането на инвестициите донякъде отпада.

Автор: Данаил Андреев