Актуални агро новини.МОСВ ще финансира и закупуването на електрически микробуси.

Пилотната програма на Министерството на околната среда и водите за насърчаване на използването на електрически превозни средства се разширява през тази година с възможността за купуване и на електрически микробуси. Това обяви на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Досега общинските и държавни администрации имаха право да кандидатстват за субсидия при купуването на електрически леки превозни средства и хибриди (plug-in) пред Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който администрира програмата.

„От тази година вече ще може да се кандидатства и за финансиране на превозни средства с различно предназначение, като например електрически почистващи, товарни превозни средства или микробуси, към което общините имат особен интерес“, каза министър Василева. Процедурата  ще бъде отворена на 20 февруари т.г.

Всяка администрация ще може да кандидатства за безвъзмездно финансиране от 20 хил. лева за  електромобил от категория М1 и N1 и 10 хил. лева – за хибриди (plug-in)  от категория M1 и N1. 15 хил. лева ще се дават за малки електрически превозни средства с различно предназначение (категория L7e) и 40 хил. лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2 – микробуси.

„Убедена съм, че тази програма трябва да има своето развитие и надграждане в бъдеще, тя беше мой личен приоритет“, каза министър Василева.

През тази година ще продължи да действа и националната инвестиционна програма на МОСВ „Минерални води“. Одобрени са проектите на 9 общини, кандидатствали по пилотната схема – Разлог, Полски Тръмбеш, Велинград, Бургас, Сапарева баня , , Септември, Панагюрище,Минерални бани и Берковица, съобщи министър Василева. Те ще изпълняват проекти за реконструкция на съществуващи и изграждане на нови водопроводи, помпени станции, събирателни резервоари, изграждане на санитарно-охранителни зони. Общинските идеи са за развитие на обекти за спорт, отдих, лечение и рехабилитация, изграждане на басейни, атракциони и отопление на сгради, като се оползотворява ресурсът от минерални води на тяхна територия.

Общата стойност на 9-те проекта е 5, 85 млн. лв. Чрез МОСВ и НДЕФ се осигурява безвъзмездно финансиране за половината от стойността на проектите. Останалите 50 процента общините трябва да осигурят чрез собствени или заемни средства. При ползването на кредит НДЕФ покрива лихвите по него.

До този момент 63 находища на минерални води изключителна държавна собственост са предоставени за 25-годишно управление на 42 общини. „Има още 9 находища, които са на разположение и ако общините имат желание, могат да заявят желанието си да ги стопанисват, а впоследствие да се ползват от програмата на МОСВ“, отбеляза министър Василева.

Тя посочи и резултатите от засилената контролна дейност, предприета още в началото на мандата от регионалните структури на МОСВ. „През периода на правителството „Борисов“ Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Дирекциите на национални паркове са извършили над 58 хиляди проверки. За констатирани нарушения на екологичното законодателство от тези проверки 3983 са приключили с налагането на наказателни постановления,  санкции и глоби в размер на над 25 млн. лева“, каза министър Василева.

Събраните суми от такси за водоползване са близо 100 млн. лева. Те постъпват в ПУДООС и се използват само за проекти, свързани с опазването на околната сред