Актуални агро новини.Министерството на туризма с позиция във връзка с изявленията на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.

Случаите на фалити и проблеми при организирани пътувания от туроператор, както и множеството сигнали и жалби към Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите през последните години, ясно показаха, че потребителите на туристически услуги се нуждаят от по-голяма защита. По тази причина в публикувания вариант на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма е предвидено въвеждането на регламент за туроператорите,  който да защити крайния потребител – туриста. Това обясняват от министерството на туризма. Предложените текстове са нееднократно обсъждани  с бранша, допълват още те.  Първият му проект бе представен на заседание на Националния съвет по туризъм в началото на 2015 г. Към днешна дата законът е публикуван за обществено обсъждане като всеки може да даде своето становище и да предложи промени в него.

В разписаните законови изисквания за туроператорите са предложени два варианта, които са в процес на обсъждане. „Първият предложен вариант предвижда туроператорите да създадат т.нар. клиентски сметки в левове и в съответната валута. По този начин ще се изсветли размера на заплащаните пакетни цени от страна на туристите, а туроператорите ще могат да разполагат само с тази част от преведените им средства, които са печалба за тях. С тази мярка ще се ограничи вътрешната задлъжнялост в сектора, която е една от основните причини, фирмите да изпадат в състояние на невъзможност да обезпечат вече продадени пакети“, обясняват от институцията. Туроператорите са изразявали несъгласие с това предложение, защото считат, че това ще ограничи развитието на сектора и ще ги направи по-малко конкурентоспособни на международния туристически пазар.

По тази причина Министерството на туризма е предложило и втори вариант в публикуваните предложения за промени в Закона за туризма, който да подобри защитата на потребителите. Те предвиждат да се създаде Гаранционен фонд, като туроператорите ще бъдат задължени да внесат дължимите си вноски в него. Целта на фонда е да се гарантират вземанията на крайните потребители за причинени вреди вследствие на неразплащане на туроператорите с техните контрагенти , включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. В редица случаи потребителите не могат да получат обезщетение от застраховател за причинени вреди, изпадат в трудни ситуации, в това число и зад граница. Поради това гаранционният фонд следва да гарантира вземанията от туроператорите за обезщетения за причинени вреди вследствие на неразплащане с контрагентите в случаите, когато не е сключен договор за застраховка, съответно не е подновен сключеният застрахователен договор. Този фонд фактически ще бъде управляван от бранша, коментират от министерството.