Актуални агро новини.Договор за аренда на земеделска земя ще може да се сключва със съсобственик, който притежава 50% от земята.

Само собственици на земеделска земя, които имат над 50 процента дялове ще могат да сключват договори за аренда. Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Договор ще могат да сключват и упълномощени съсобственици.

В последното си заседание 43-то Народно събрание реши още масиви за ползване на пасища, мери и ливади да могат да се създават по споразумение между собственици и ползватели на животновъдни обекти. Споразумението ще се одобрява ежегодно до 30 декември за следващата календарна година. Припомняме, че промените в Закона станаха повод за недоволство от страна на браншови асоциации. Те оспориха петгодишния период и нарекоха промените крайно рестриктивни. В Закона е предвидено още имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици, т. нар. бели петна, да се разпределят между ползвателите. Изключение са земите в държавния и общинския поземлен фонд. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Автор: Мирела Спасова

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));