Актуални агро новини.Трябва ли бобовите култури да се третират с препарати за растителна защита?.

Спор в Европейския парламент за това дали бобовите култури трябва да се третират с препарати за растителна защита. В средата на следващия месец Европейската комисия ще представи своя делегиран акт. След това Парламентът и Съветът на министрите ще имат два месеца да отхвърлят предложението.

Консервативните депутати в Аграрната комисия на Парламента ще се възползват от правото си на възражение срещу акта на Комисията, а именно – бобовите култури да не се третират с препарати за растителна защита. Според тях така се затруднява отглеждането на протеинови култури върху екологичните площи. "Призовавам Европейската комисия да преосмисли позицията си и напомням, че трябва да стимулираме земеделските стопани да сеят протеинови култури без генни модификации. Забраната за използване на растителна защита само ще навреди на устойчивото производство на протеини", изтъкна австрийската народна представителка Елизабет Кьостингер от  името на Християндемократите.

Други нейни колеги от групата на Европейската народна партия критикуват, че в предложението си за забрана Европейската комисия обединява 14 различни промени относно екологичните площи в един правен акт и по този начин отнема правото на Парламента да решава всеки един случай поотделно.

Комисията предвижда също така да премахне точната дата за сеитба на междинни култури и да я замени с определен период.

 

 

 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));