Актуални агро новини.Наръчник с 37 инвазивни вида за ЕС ще бъде издаден на български език.

Наръчник за разпознаването на 37 инвазивни вида за Европейския съюз ще бъде издаден през пролетта на 2017 г. в изпълнение на проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS). Той се реализира по програма БГ03 “Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ.

Книгата ще представи със снимки и текст видовете, които застрашават биоразнообразието в ЕС, включително в България. Книгата ще бъде предоставена на Регионалните инспекции по околна среда и води и на Агенция „Митници“, които трябва да контролират навлизането им у нас. Ако до пролетта списъкът се разшири с нови видове, те ще бъдат включени в изданието. То ще бъде достъпно и в интернет страницата на проекта.

В Националния природонаучен музей при БАН има нова витрина, в която са подредени екземпляри на някои от най-разпространените у нас животински инвазивни видове. Сред тях са многоцветната азиатска калинка, чемшировият молец, липовата дървеница, нутрията, китайската блатна мида, ръждивият гол охлюв, кафявата и зелената инвазивни миризливки, малкият Александър, американският шипобузест рак, зебровата мида, слънчевата риба и др. Текст към тях дава информация на посетителите за произхода, разпространението, начина им на живот и щетите, които могат да предизвикат.

Важно е обществото да бъде информирано за рисковете от навлизане на инвазивните видове и изучаването им да бъде включено в средното образование, смятат експертите по проекта ESENIAS-TOOLS. Практиката показва, че децата с интерес изучават чуждите видове, които са заплаха за местните.

В Европа се изразходват 12 млрд. евро годишно за борба с инвазивните видове. Средствата са за предотвратяване на навлизането им , за тяхното унищожаване и контрол на популацията, за възстановяване на загубеното биоразнообразие и нанесените щети на земеделието и икономиката.