Актуални агро новини.Страните-членки на ЕС не успяха да гласуват отново разрешението за отглеждане на три сорта генно-модифицирана царевица.

За пореден път страните-членки на Европейския съюз не успяха да гласуват "за" или "против" разрешението за отглеждане на три сорта генно-модифицирана царевица. При среща в Брюксел представителите на отделните страни не стигнаха до решение.

Повечето държави в Европейския съюз – 17, сред които и Германия - са против и са поискали да бъдат изключени от евентуалното разрешително за трите сорта. В тези държави отглеждането им не е позволено. Други две страни вече са издействали забрани за отделни региони.

При гласуването в Брюксел обаче не се е стигнало до квалифицирано мнозинство. Единият от сортовете е допуснат в Европейския съюз, но разрешителното скоро изтича и трябва да бъде подновено. 12 страни са гласували против, 6 са се въздържали. За другите два сорта гласовете "против" са били по 13, при 7 "въздържали се".

Според Европейската комисия отглеждането на тези сортове генно-модифицирана царевица не носи рискове. Затова тя ще насрочи нови заседания, за да осигури нужното мнозинство. В случай, че такова не се намери, Комисията има правото сама да вземе решение. Това може да бъде първото разрешително за ГМО от 2010 година насам.

, , fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));