Актуални агро новини.Орехопроизводителите с отворено писмо до проф. Христо Бозуков.

Орехопроизводители изпратилха отворено писмо до МЗХ относно премахването на обвързаната подкрепа за орехи от 2017 г. Според тях увеличението на засадените площи с орехи не може да бъде причина за отрязване на субсидиите по схемата за обвързано подпомагане, защото този факт няма отношение към начина на подпомагания по дадената схема. В писмото орехопроизводителите твърдят , , че икономическите разчети, които показват ниските променливи разходите за отглеждане на орехи и по-високите доходи на дка, не мога да бъдат причина за отрязване на субсидиите по схемата за обвързана подкрепа, тъй като не се основани на реални икономически данни потвърдени статистически

Субсидиите в земеделието се явяват значителен фактор както в България, държавите от ЕC, така и извън него. Субсидиите правят възможно дългосрочното планиране и управление на земеделските стопанства. Oбявените и заплануваните във форма субсидийни средства са изключително важен фактор за всеки земеделски производител. Поради този факт радикалните изменения в схемата за помощи по-средата на програмния период, когато е планиран бюджета, а по-точно заетите работни места, взетите кредити за покупка на земеделска техника удрят не само по производителите на орехи, но и по цялото българско земеделие. Поставя се в невъзможност дългосрочното планиране и по този начин съществуването на предприятия и производството в целия земеделски сектор.

Предполага се, че схемата за субсидии за периода 2014-2020 год. е разработена на основа на проучване в дълбочина на икономическият анализ и отразява действителните нужди и приоритети на българското земеделие. Въз основа на това убеждение още повече доводите които се излагат от МЗХ в подкрепа на промените в програмата изглеждат нелогични, се казва още в писмото.

Орехопроизводителите апелират:

Да не се изключват орехите от схемата за Обвързана подкрепа 2017-2020 година. Да се разгледат възможностите да се включат ореховите насаждения в Схема за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение по мярка Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

Повече информация...