Актуални агро новини.На 2 февруари отбелязваме Световен ден на влажните зони.

"Влажните зони – намаляват риска от природни бедствия“ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния Ден на Влажните Зони - 02.02.2017 г. Целта е повишаване осведомеността за предимството на влажните зони за човечеството и планетата. Повече от един милиард души по целия свят зависят от мочурища, за да получават доходи, от дейности като риболов, оризопроизводство, продажба на вода, транспорт, туризъм и много други.

Мотото тази година напомня, че влажите зони се определят като площи, които се наводняват с вода сезонно или постоянно, така те се оказват естествен буфер срещу природните бедствия като наводнения, цунами , урагани, суша, земетресения.

Традиционно в Пловдив ще се организира  информационна кампания при нашата влажна зона – река Марица. Събитието ще се проведе от 11 часа от южната страна на моста на р. Марица до Водната палата (моста на Панаира). С пресконференция за проекта проекта Black Sea Watch и мобилното приложение за Черно море ще бъде отбелязан денят във Варна. По крайбрежието му се намират 7 от 11-те влажни зони в България с международно значение включени в Международния списък към Рамсарската Конвенция.