Актуални агро новини.Колко животни трябва да има в една ферма, за да бъде тя рентабилна?.

Колко животни трябва да има в една ферма, за да бъде тя рентабилна? Немският опит показва, че броят на животните няма особено значение – всичко е въпрос на управление и на подпомагане.

Структурата на немското земеделие не се различава особено от българската – в Германия също има крупни стопанства – те преобладават в източната част на страната , а в западната - малките. У нас обаче дребните стопани оцеляват по-трудно. Немските им колеги нямат такъв проблем.

Според германския експерт Томас Фритше животновъдството в отделните държави на Европейския съюз има сходни проблеми. Най-важният е свързан с модернизацията на фермите. Онези стопани, които изостанат от този процес, трудно ще останат в сектора.

Автор: Анета Божидарова