Актуални агро новини.По-бързо стартиране на тематичната програма за малките стопанства.

Служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков да защити интересите на дребните земеделски  стопани. Този апел отправиха от Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. Браншовиците се надяват администрацията на агроведомството да обърне по-голямо внимание на бизнеса.

През последните години малките стопани са били пренебрегвани, коментират от браншовата огранизация. Те се аргументираха с факта, че стопаните не са могли да използват средствата от Програмата за развитие на селските райони. “Надяваме се, поне на стартирането на голяма част от мерките, които са в тематичната подпрограма. За съжаление там се наблюдава едно доста сериозно забавяне. Извън самата тематична програма наблюдаваме и закъснение в мерките, които са свързани с пазарите, мерките, които са свързани с иновациите , така че това са все мерки, които предстои да бъдат отворени, и надяваме се, това да се случи възможно най-бързо, защото те касаят един от приоритетите в този програмен период. Става дума за малките стопанства и тематичната подпрограма, която е насочена към тях“, коментира Мъгърдич Хулиян, председател на Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

Браншовиците, се надяват, смяната на правителствата у нас да не се отрази негативно върху усвояването на европейските средства. В индикативния график е заложено през лятото да има прием по подмярката за преработка на земеделска продукция от малки производители. Допустими кандидати са тези стопанста, които имат до 8000 евро стандартен производствен обем. „Хубавото в случая е, че в тяхна продкрепа работи националната служба за съвети в земеделието, която изготвя безплатни бизнес проекти на малките стопанства“, обясни Мъгърдич Хулиян. Фермерите вече обмислят какви инвестиции да направят, за да подобрят ефективността на стопанствата си.

Автор: Данаил Андреев