Актуални агро новини.Над 430 хиляди лева е събрала РИОСВ – Пловдив от глоби и санкции през 2016 година.

РИОСВ-Пловдив е събрала 430 075 лева от глоби и санкции през 2016г. Експертите са направили 2012 проверки на 1873 обекта. В сравнение с 2015 г. увеличението е с 34%. През миналата година са извършени 1498 инспекции на 1422 предприятия, а през 2014 г. – 1164 на 1073 фирми. През годината са издадени 508 предписания. Съставени са 86 акта и са издадени 84 наказателни постановления в размер на 295 500 лв.

От наложени санкции през 2016 г. са постъпили 215 272 лв. От тях 172 218 лв. са преведени на общини, на чиято територия са предприятия, които са нарушили екологичното законодателство. Най-много средства са преведени на община Куклен - 46 132 лв., следвана от  Карлово – 35 753 лв., Садово – 31 512 лв. и Пловдив – 28 501 лв. Тези суми трябва да бъдат използвани за екологични дейности.   

Експертите на РИОСВ – Пловдив извършиха 389 проверки на жалби и сигнали за нарушения, 339 от които са постъпили от граждани на „зеления“ телефон. След множество сигнали за неприятни миризми от завод за целулоза и хартия в района на Стамболийски инспекцията извърши проверки и констатираха нарушения от дружеството на екологичното законодателство. Бяха наложени две санкции на предприятието в общ размер 60 хиляди лева.

Екоинспекторите извършиха многократни извънредни проверки на инсталацията за биогаз в село Труд и постоянен контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността фирма в местността. За нарушения на Закона за управление на отпадъците и на Закона за водите са съставени два акта на дружеството в общ размер на 4 000 лв.

През тази година РИОСВ – Пловдив е планирала по две седмици от всеки сезон, мобилната станция на Регионалната лаборатория към ИАОС да бъде разположена в района. Обектът е включен в графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));