Актуални агро новини.България се представи с 18 фирми на сладкарско изложение в Германия.

В периода 29.01 – 01.02.2017г. се проведе едно от най-големите международни изложения за захарни и сладкарски изделия ISM 2017 в Кьолн, Германия. България взе участие с национален щанд, на който се представиха 18 фирми. Той се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Агенцията финансира частично участието, като пое между 75% - 85% от разходите за наем на изложбена площ и цялостното изграждане на конструкцията на щанда.

Фирмите бяха разположени на обща изложбена площ от 208 кв.м. Целта на организираното българско участие бе да се осигури възможност на производителите да осъществят контакт с чужди такива, което да доведе до евентуална бъдеща съвместна работа. ISM е изложение, което дава възможност за обмен на знания, технологии, идеи и сключване на бъдещи партньорства. Участието на изложението се организира в изпълнение на дейностите по проект Ė BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));