Актуални агро новини.Консумираме ли по-скъпи плодове и зеленчуци.

Консумираме ли по-скъпи плодове и зеленчуци? На много европейски пазари е отчетен ръст на цените заради екстремно ниските температури през тази зима.  Каква е ситуацията у нас?

Търговците са единодушни - промяна в цените заради тежките метеорологични условия няма. Според тях, цифрите съвпадат с миналогодишните. По-ниско качествена стока обаче се предлага като продукция с по-висока категория, от което страда само крайният потребител.

Според експерти от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата цените през годината запазват характерните сезонни тенденции – спад през лятото и високи стойности през зимните месеци. Нетипично е само движението на кривата на горе през втората половина на месец юли. Годишно цените на родните плодове и зеленчуци остават по-високи, спрямо тези на вносните. И през 2016 г. се запазва тенденцията на по-слабо предлагане на български продукти за сметка на засиления внос. През зимните и пролетните месеци относителният дял на родните плодове и зеленчуци е много нисък и е най-силно изразен при продажбите на домати и ябълки.

Едрите прекупвачи са категорични: българските стоки са по-качествени и ако производствените разходи са по-ниски, плодовете и зеленчуците могат да са конкурентни на гръцките и испанските.

Автор: Виктория Вълева

, 'facebook-jssdk'));