Актуални агро новини.Обикновен мишелов спасиха експерти от РИОСВ- Монтана.

Сигнал за ранена птица от вида обикновен мишелов е получен в РИОСВ-Монтана. Пернатото е намерено в района на язовир „Огоста“. Установено е, че екземплярът е с фрактуеа на десния крак. Мишеловът е транспортиран за лечение до Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Видът е защитен и е включен в Приложение N-3 на Закона за биологичното разнообразие. Обитава райони, където има гори, ливади, пасища и обработваеми земи. Заплаха за изчезването му като вид представляват използването на отрови срещу гризачи и други химикали в селското стопанство, унищожаване на гнездата при горскостопански дейности , както и бракониерството.