Актуални агро новини.Експерти провериха сигнал за бедстващ лебед на Морска гара – Варна.

РИОСВ – Варна извърши незабавна проверка по сигнали за бедстващ лебед на Морска гара, гр. Варна. При проверката се установи, че лебедът е в добър жизнен статус, движи се и приема храна. Екземплярът е с голямо черно мазно петно на гърдите , , вероятно от нефтопродукти. Не са открити мъртви птици.

Със Заповед Ė РД 11-15/05.01.2017 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, на територията на гр. Варна е обявено първично огнище на инфлуенца А (грип) при диви птици. В тази връзка екземплярът не може да бъде изпратен за лечение в спасителен център или зоологическа градина, с цел недопускане на разпространението на болестта.

РИОСВ-Варна е информирала Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ за предприемане на действия по компетентност.

От началото на 2017 г. в РИОСВ-Варна са регистрирани 7 сигнала за 11 бр. мъртви лебеди, 9 бр. от които на територията на общ. Варна и 2 бр. на територията на общ. Шабла.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ е извършила проверка след подадения от РИОСВ-Варна сигнал за бедстващ лебед на Морска гара-Варна. При направения оглед на акваторията от Морска гара до Яхтеното пристанище във Варна, експертите не са установили брегови източници на замърсяване, както и наличие на мазни петна от разливи на нефтопродукти.