Актуални агро новини.Застрашени видове отстреляни в района на Шабла.

Само за една седмица две червеногуши гъски и голям воден бик станаха жертви на незаконен лов в района на Шабленско езеро.  Труповете  са открити от доброволци на Българско дружество за защита на птиците по време на редовния мониторинг и броене на зимуващите диви гъски в страната. Нарушителите са направили опит да прикрият следите си, като са скрили мъртвата птица сред храсти в посещаваната от тях ловна територия. Регулярна е практиката на ловците да стрелят срещу защитени видове, казват от БДЗП. Организацията сезира институциите за поредицата  от нарушения в района на Шабла и Дуранкулак.  

Червеногушата гъска е световно застрашен вид.  Днес в света са оцелели не повече от 50 000 червеногуши гъски. Езерата Шабла и Дуранкулак са едни от най-предпочитаните места за зимуване на този вид. Големият воден бик е включен в Червената книга на България. Числеността му през размножителния период е не повече от 100 до 150 птици.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));