Актуални агро новини.Министър Бозуков не е отменял класиране на проекти по ПРСР (2014-2020 г.).

По повод публикации в медиите, от МЗХ информират, че министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков не е отменял класиране на проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

В цитирания случай с общински проекти по подмярка 7.2 „Инвестции в малка по размер инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020 г.) в МЗХ са подадени 90 възражения от бенефициенти.

Сформирана е Комисия, която разглежда постъпилите жалби както в Министерство на земеделието и храните, така също в Държавен фонд „Земеделие“ и в Министерски съвет. Тя трябваше да излезе с решение до 31 януари 2017 г.

За да се запознае министърът с обективната обстановка около подадените възражения, работата на Комисията е удължена с три седмици.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));