Актуални агро новини.Горски инспектори от Варна съставиха 7 акта за незаконна дървесина през почивните дни.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Варна съставиха 7 акта за установени административни нарушения по Закона за горите през почивните дни. Нарушенията са констатирани при рутинни проверки в териториалния обхват на дирекцията. Пет от актовете са за непредставяне на годишна справка на складове  за дървесина в градовете Варна, Суворово и Балчик. Останалите два акта са за транспортиране на незаконно добити дърва за огрев от цер, немаркирани с контролна горска марка и без превозен билет.

През месец януари 2017 г. горските инспектори са проверели 38 моторни превозни средства, 57 склада и цехове за продажба и преработка на дървесина, 5 обекта за добив на дървесина, 182 двора на частни лица за съхранение на дървесина и 116 ловци. Съставени са общо 17 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите. Задържани са около 4 кубически метра дърва за огрев, два коня , три каруци и един моторен трион.

През месеца е извършена и една съвместна проверка със служители на Икономическа полиция при ОД на МВР гр. Варна в района на дейност на Държавно ловно стопанство - Шерба.