Актуални агро новини.Иновативно брокерство за ефективно земеделие. Конференция на НССЗ ще се проведе в Пловдив на 23 февруари. Тя е организирана съвместно с Европейския форум на съветническите служби в

областта на земеделието и селските райони.  Темата й ще бъде „Обучение на съветници и иновационно брокерство за ефективно земеделие“. В рамките на форума ще бъдат представени и дискутирани теми, свързани с обучението на земеделските стопани. Целта е обмен на мнения, експертиза, създаване на контакти и бъдещи партньорства в областта на иновационното брокерство за ефективно и модерно земеделие.  Конференцията ще започне в 9 часа и ще се проведе в сградата на Международния панаир.

, 'facebook-jssdk'));